MENU
Cilantro Shrimp

Cilantro Shrimp by Nancy Miyasaki

16 votes
Prep 5 min - Cook 5 min
Korean Fried Chicken (aka KFC)

Korean Fried Chicken (aka KFC) by jason kim

4 votes
Prep 20 min - Cook 40 min
Butter Salmon

Butter Salmon by kathy vegas

2 votes
Prep 1 hours - Cook 1 min
Kalbi (Marinated Short Ribs)

Kalbi (Marinated Short Ribs) by jason kim

1 vote
Prep 30 min - Cook 15 min
Tangy Asian Grilled Salmon

Tangy Asian Grilled Salmon by John Spottiswood

6 votes
Prep 15 min - Cook 10 min
Chicken Teriyaki with Egg Noodles

Chicken Teriyaki with Egg Noodles by ShaleeDP

2 votes
Broiled Asian Salmon with Scallions and Sesame

Broiled Asian Salmon with Scallions and Sesame by John Spottiswood

3 votes
Prep 10 min - Cook 40 min
Fried Rice with Tempeh

Fried Rice with Tempeh by John Spottiswood

5 votes
Prep 5 min - Cook 20 min
Miso-glazed Salmon

Miso-glazed Salmon by Sunny Shin

1 vote
Prep 10 min - Cook 15 min
Korean Nakji Bokkeum (Spicy Octopus Stir Fry)

Korean Nakji Bokkeum (Spicy Octopus Stir Fry) by jason kim

1 vote
Prep 15 min - Cook 20 min
Easy Chinese Asparagus and Beef

Easy Chinese Asparagus and Beef by John Spottiswood

2 votes
Prep 10 min - Cook 10 min
Mongolian Beef

Mongolian Beef by Chez la mere

2 votes
Chicken Teriyaki Stir Fry

Chicken Teriyaki Stir Fry by Salad Foodie

1 vote
Prep 25 min - Cook 15 min
Asian Seafood and Noodle Soup

Asian Seafood and Noodle Soup by John Spottiswood

2 votes
Prep 15 min - Cook 10 min
Potato, Cauliflower, and Garbanzo Bean Curry

Potato, Cauliflower, and Garbanzo Bean Curry by Racheal Werner (Colorado Potato Administrative Committee)

1 vote