MENU
Oriental mixed grill

Oriental mixed grill by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 25 min - Cook 25 min
Beef Burger

Beef Burger by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 20 min - Cook 20 min
Chicken Schawarma

Chicken Schawarma by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 25 min - Cook 20 min