MENU
Fresh chili paste

Fresh chili paste by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min
Moussak’aa

Moussak’aa by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

2 votes
Prep 25 min - Cook 10 min
Tuna Salad

Tuna Salad by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 6 min - Cook 6 min
condiments for fuul

condiments for fuul by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min
Hoisin Barbeque lamb chops

Hoisin Barbeque lamb chops by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 20 min - Cook 10 min
CHOCOLATE –CHOCOLATE

CHOCOLATE –CHOCOLATE by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 5 min - Cook 5 min
RICH CHOCOLATE CAKE

RICH CHOCOLATE CAKE by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 25 min
Barbeque lamb chops

Barbeque lamb chops by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 20 min - Cook 20 min
ORANGEVANILLA

ORANGEVANILLA by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 5 min - Cook 5 min