MENU
CHOCOLATE NUT SUNDAE

CHOCOLATE NUT SUNDAE by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 2 min
ORANGEVANILLA

ORANGEVANILLA by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 5 min - Cook 5 min
BANANA SPLIT

BANANA SPLIT by CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY

1 vote
Prep 10 min - Cook 2 min