MENU
Ricotta Cheese Pancakes

Ricotta Cheese Pancakes by Karen Chow

2 votes
Prep 40 min - Cook 25 min
Wild Blueberry Muffin

Wild Blueberry Muffin by Solo Foods

1 vote
Prep 15 min - Cook 20 min
Kiwi Jam ( Fridge Style )

Kiwi Jam ( Fridge Style ) by Crunchy Creamy Sweet

1 vote
Donut Muffins

Donut Muffins by Paula Nicholson

1 vote
Prep 5 min - Cook 15 min
sour cream waffles

sour cream waffles by Chez la mere

1 vote
Apple Sausage Casserole

Apple Sausage Casserole by Carolinaheartstrings

2 votes
Prep 20 min - Cook 30 min
Cheesecake Pancakes

Cheesecake Pancakes by Chef Smith

2 votes
Prep 8.5 hours - Cook 15 min
Baked Oatmeal w/ Blueberries

Baked Oatmeal w/ Blueberries by Denise Sherin

1 vote
Prep 5 min - Cook 30-40 min
Honey Nutty Granola

Honey Nutty Granola by Culinary Envy

1 vote
Prep 5 min - Cook 30 min
CARDAMOM CASHEW BUTTER CREPES

CARDAMOM CASHEW BUTTER CREPES by Betsy's Best

1 vote
Prep 15 min - Cook 15 min
Hot Sticky Buns

Hot Sticky Buns by kate jennings

1 vote
Prep 30 min - Cook 17 min
German Pancakes

German Pancakes by Marianne Sidwell

1 vote
LILLIE'S GRANOLA

LILLIE'S GRANOLA by Lillie Ann Passwaiter

1 vote
Prep 30 min - Cook 15 min
Spiced Pumpkin Pancakes

Spiced Pumpkin Pancakes by Michele Grason

2 votes
Brownie Batter Pancakes

Brownie Batter Pancakes by Erin S

1 vote
Prep 10 min - Cook 10 min